Velg en side

Salg- og servicekurs

Ønsker du bedre kontakt med kundene dine og motiverte ansatte?

 • Modul 1
  • Kartlegging av Visjon, Strategi og samling om bedriftens Kjerneverdier
  • Arenamodellen – Bli kjent
  • Mestringstrapper
 • Modul 2
  • Erfaringsutveksling, Tips og enighet rundt Samspillsregler
  • Rollespill
 • Modul 3
  • Hvordan Motivere og Holde Motivasjonen oppe blant seg selv og de ansatte?
 • Modul 4
  • Evaluering Den trenende Serviceorganiasjon

Kurset består av 4 moduler a kr 3.000,- pr modul som avholdes over 4 samlinger.

For å bestille kan du ringe på telefon 91 80 04 97 eller sende e-post til hennie@www.frufiks.no.